ติดต่อ Mr ชนะ ได้ที่เบอร์โทร 083 037 0595
สำหรับการทวงหนี้ รับทวงหนี้ หรือติดตามหนี้สินต่างๆ
ทุกปัญหามีทางออก ติดต่อ Mr ชนะ  ทวงหนี้

คำแนะนำ

1. เราทวงหนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. ทุกปัญหามีทางออก
3. ทำใจเลยว่า ลูกหนี้อาจจะไม่ได้ใช้หนี้เราทั้งก้อน
4. กว่าที่จะชำระหนี้หมดใช้เวลา
5. เลวร้ายที่สุดลูกหนี้อาจจะไม่ชำระหนี้เรา เพราะเขาไม่มีเงิน หรือมี แต่อาจไม่ใช้เรา
6. ไปตามยึดทรัพย์ ก็อาจจะไม่ได้อะไรกลับมาเพราะลูกหนี้ ไม่มีทรัพย์ให้ยึด

แต่เราในฐานะเจ้าหนี้ ก็ต้องดำเนินการบางอย่าง เพื่อรักษาสิทธิ์ของเรา