Mr ชนะ บริการทวงหนี้ ฟ้องคดีแพ่งต่อศาล ติดตามหนี้สินเร่งรัดหนี้สิน
ซึ่งเกี่ยวกับหนี้นั้นมีบ่อเกิดหลายอย่าง จึงต้องแยกแยะดูตามพยานหลักฐาน

เราไม่ใช่บริการตามหนี้แบบแก๊งทวงหนี้ เราดำเนินการในการฟ้องคดีต่อศาล ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อลูกหนี้เจ้าหนี้มี ข้อตกลงร่วมกัน ดังนั้นลูกหนี้จึงต้องชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ แม้ว่าอายุความจะหมดไป แต่หนี้ก็ยังถือว่ามีอยู่

บางครั้งหนี้ อาจจะเกิดจากหนี้ละเมิดก็ได้ เพราะว่า บ่อเกิดของหนี้ อาจจะไม่ได้เกิดจากการกู้ยืม หรือเกิดจากการซื้อสินค้าเสมอไป

บางครั้งคุณขับรถไปชนแบริเออร์ ของหลวง หรือชนเสาไฟริมถนนเสียหาย ซึ่งเป็นทรัพย์สินของราชการ เมื่อคุณถูกฟ้อง คุณก็มีความรับผิดชอบที่จะต้องชำระค่าความเสียหายที่คุณก่อไว้ นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่ง เป็นหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ดังนั้นคำว่าหนี้มันจึงกว้างไม่ได้อย่างที่เราเห็น ไม่ใช่แค่การยืมเงิน ไม่ใช่แค่หนี้แชร์ จึงระมัดระวังอย่าให้ก่อหนี้

ซึ่งเมื่อฟ้องคดีจนถึงสามีคำพิพากษาแล้วหากลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีอำนาจที่จะยึดอายัดทรัพย์หรือบังคับคดีต่อไปได้

คำว่าหนี้ จึงน่ากลัวกว่าที่คิด

บริการ รับทวงหนี้ โดย Mr ชนะ


อ่านบทความตามหมวดหมู่ : ทุกหมวดหมู่หนี้ทั่วไปแพ่ง