สำหรับท่านที่มีการกู้ยืมเงินแล้วไม่มีสัญญา หรือทำการกู้หนี้นอกระบบไม่มีสัญญา

ตามหลักกฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์ สำหรับการกู้เงินกว่า 2,000 บาท มีหลักฐานเป็นหนังสือ จึงจะสามารถนำมาฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลได้ หากไม่มีหลักฐานแม้ว่า หนี้จะมีอยู่จริงก็ไม่สามารถฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลได้

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเจ้าหนี้ที่จะให้ลูกหนี้ทำการยืมเงินหรือยืมหนี้ ซึ่งจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเพื่อจะได้ทำการฟ้องคดีแพ่งต่อศาลต่อไปได้ในอนาคต

>>> เป็นหนี้ ไม่มีทางออก

ดังนั้นก่อนที่จะให้คนอื่นยืมเงินเรื่องสำคัญคือหลักฐานการกู้ยืม ในเมื่อเขานำเงินของเราไปใช้แค่กระดาษ 1 ใบแลกเปลี่ยนกันมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียหาย

Chat Line สามารถใช้เป็นหลักฐานการกู้ยืมได้ไหม

ปัจจุบันนี้การยืมเงินโดยการ พูดคุยทาง Application Line สามารถใช้เป็นหลักฐานการกู้ยืมได้ถือเป็นหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ว่าอาจจะมีเรื่องวุ่นวายนิดหน่อยในการ ดำเนินการ
1. จะต้องมีหลักฐานการแชทว่า ลูกหนี้ทำการยืมเงินเจ้าหนี้
2. หลักฐานการโอนเงิน
3. กรณีมีการโอนเงินหลายครั้งจะต้องมีการสรุปยอดเงินด้วยว่าทางลูกหนี้คืนมากี่บาทและสรุปยอดคงค้างกี่บาท
4. การโทรพูดคุยไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้เพราะมันไม่มีหลักฐานเป็นตัวหนังสือ
5. ถ้ามีแต่หลักฐานการโอนเงินก็ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานการกู้ยืมได้เพราะไม่รู้ว่าการที่เจ้าหนี้โอนเงินให้ลูกหนี้นั้นโอนเงินเนื่องจากสาเหตุอะไร


บริการทั้งหมดของเรา


อ่านบทความตามหมวดหมู่ : ทุกหมวดหมู่หนี้ทั่วไปแพ่ง