การติดตามหนี้หรือการรับจ้างทวงหนี้ มันไม่ง่าย หนี้แต่ละแบบ มีมูลหนี้แตกต่างกันออกไป บางครั้งลูกหนี้ก็ไม่มีอะไรให้ยึด

เรามีคำแนะนำสำหรับเจ้าหนี้ ที่มีประโยชน์กับท่าน !!

รับจ้างทวงหนี้ โดยจ้างทนาย เร่งรัดหนี้สิน

เมื่อมีหนี้เกิดขึ้นหรือมีลูกหนี้ไม่ว่ามูลหนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตาม  ยกตัวอย่างเช่นตามสัญญากู้ยืมเงิน จากการละเมิด หรือจากการผิดสัญญาซื้อขาย การผิดสัญญาจ้างทำของ หนี้จากการเล่นแชร์ เช่น เจ้ามือไม่ยอมจ่ายเงินที่เปียแชร์ได้ หรือลูกแชร์ไม่ยอมส่งเงินค่าแชร์ตามงวด หนี้จากผู้เช่าบ้านไม่ยอมจ่ายค่าเช่า หรือหนี้ที่ผู้ให้เช่าบ้านไม่ยอมคืนเงินมัดจำตามสัญญา หนี้ที่ผู้รับเหมาเบิกเงินเกินไปจากเจ้าของงานแล้วทำงานไม่เสร็จ หรือผู้รับเหมาก่อสร้างทำงานเสร็จแล้วแต่เจ้าของงานไม่ยอมจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามสัญญา

สำหรับหนี้ที่เกิดขึ้นนั้นยังสามารถแบ่งออกได้เป็น หนี้กระทำการ หนี้งดเว้นกระทำการ และหนี้ส่งมอบทรัพย์สิน ซึ่งแต่ละอย่างก็จะมีความแตกต่างกันออกไป

ต้องการใช้บริการทวงหนี้
ติดต่อเรา

Q&A ติดตามทวงหนี้

1. ถาม : ติดตามทวงหนี้อะไรบ้าง ?
ตอบ : รับติดตามทวงเฉพาะหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
.
2. ถาม : ขั้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้าง ?
ตอบ : เราดำเนินการโดยการ 1. ส่งหนังสือทวงถาม 2. ฟ้องเป็นคดีต่อศาล
.
3. ถาม : ทวงแล้วจะได้ เงินคืนหรือเปล่า ?
ตอบ : โอ้ อันนี้ตอบยาก เพราะมันมีสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็คือตัวลูกหนี้ บางคนเขาไม่ยอมจ่าย เราไม่มีอำนาจทำอะไร
.
4. ถาม : การฟ้องคดีตัดศาลใช้เวลานานไหม ?
ตอบ : หลายเดือนอยู่
.
5. ถาม : ถ้าทวงแล้วลูกหนี้ไม่มีทรัพย์ ให้เรายึดทำไงต่อได้ ?
ตอบ : ทำใจ เพราะกฎหมายมันมาสุดแค่นี้ จริงๆ
.
6. ถาม : ยอดนี้กี่บาทถึงจะฟ้องศาลได้ ?
ตอบ : การฟ้องศาลไม่ได้กำหนดว่าต้องยอดหนี้ต้องกี่บาท จึงจะฟ้องได้หรือไม่ได้
.

เวลาการชำระหนี้

สำหรับในเรื่องเวลาการชำระหนี้ ยังแบ่งออกเป็นแบบที่มีระยะเวลาการชำระหนี้ที่มีเวลาแน่นอนตามปฏิทิน  และแบบที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน ซึ่งสำหรับที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนจะต้องมีการส่งจดหมายเตือนและกำหนดระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้ลูกหนี้ได้ชำระหนี้ก่อน

ส่วนระยะเวลาการชำระหนี้ที่มีเวลาแน่นอนตามปีปฏิทินนั้น ผิดนัดโดยที่เจ้าหนี้มิพักต้องเตือนเลย ก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องส่งหนังสือจดหมายทวงถามไปก่อน สามารถฟ้องคดีได้เลย แต่ในทางปฏิบัติเจ้าหนี้ก็มักจะทำหนังสือทวงถามให้ลูกหนี้ได้รู้ตัวอยู่ดี

หนี้ไม่ถึงกำหนด ไม่สามารถทวงหนี้ได้

กรณีที่หนี้ยังไม่ถึงกำหนดเวลาชำระหนี้ เราไม่สามารถให้บริการติดตามทวงได้ หนี้ที่จะทำการบริการติดตามทวงหนี้ได้ ต้องเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดแล้วเท่านั้น

หนี้ที่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่ง

สำหรับการส่งมอบวัตถุแห่งหนี้ >> นั้นตามหลักกฎหมายต้องเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งจึงจะสามารถส่งมอบได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะต้องทำให้ทรัพย์ทั่วไปเป็นเฉพาะสิ่งใดก่อน หรือหากวัตถุแห่งหนี้กำหนดไว้เป็นเพียงประเภทท่านว่าให้ส่งมอบวัตถุแห่งหนี้เป็นทรัพย์ชนิดปานกลางคือคุณภาพปานกลาง

สำหรับหนี้เงินนั้นถือว่าเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้ว จึงต้องส่งมอบและทดแทนกันได้ การทวงนั้นปกติเรามักจะดำเนินการในการทวงหนี้เงิน ซึ่งอาจจะมีบ่อเกิดต่างๆดังที่กล่าว มาเบื้องต้น ซึ่งจะต้องดูมูลเหตุที่มาของหนี้ว่าเกิดจากอะไร เราจึงจะติดตามหนี้ ต่อไปได้

การที่มีลูกหนี้เจ้าหนี้เองก็ไม่ได้มีความสุขเพราะส่วนมากกังวลกลัวว่าตนจะไม่ได้เงินคืน ลูกหนี้เองก็ไม่มีความสุขเพราะว่าโดนทวงถาม สร้างความกดดันกันทั้งสองฝ่าย

ทนายจึงแนะนำว่าการติดตามหนี้หรือการทวงหนี้มันเป็นขั้นตอนสุดท้ายถ้าหากท่านทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้ไม่สามารถตกลงกันได้แล้วถ้าตกลงกันได้จะเป็นการดี เนื่องจากไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาลและไม่ต้องมาพึ่งหาทนายหรือคนติดตามเร่งรัดหนี้สิน ให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้วย

มีใครเคยจ้างทวงหนี้ไหม

ในการใช้บริการเจ้าทวงหนี้หากเป็นการทวงหนี้ตามกฎหมายก็จะต้องมีหลักฐานการเป็นหนี้กันเช่นเป็นเอกสารกู้ยืมหรือเป็นใบซื้อสินค้าแล้วไม่ยอมจ่ายเงินประมาณนี้  ใครเคยจ้างทวงหนี้บ้าง ลองไปอ่านดู อาจจะได้แนวไอเดีย

 

อนึ่งแล้วการทวงหนี้โดยบุคคลที่สามจะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้ข้อพิพาทของท่านเบาบางลงได้ เพราะว่าเจ้าหนี้และลูกหนี้คุยกันเองไม่รู้เรื่องแล้วจึงต้องมีบุคคลอื่นเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยและจะทำให้เรื่องราวต่างๆจบลงได้ด้วยดีได้ซึ่งการติดตามเร่งรัดหนี้เราก็เป็นการทวงหนี้ตามกฎหมายโดยการส่งหนังสือทวงถามไปให้ลูกหนี้และจากนั้นก็ดำเนินการฟ้องคดีเป็นคดีแพ่งต่อไป ทุกอย่างทำตามกระบวนการของกฎหมาย

แนวทาง การดำเนินการติดตามหนี้ ของทนาย

  1. อันดับแรกเราส่งหนังสือทวงถาม ส่งถึงลูกหนี้เพื่อให้ลูกหนี้ได้กระทำการชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย  ( ดู >>> หนังสือทวงถาม ให้ชำระหนี้ )
  2. หากไม่มีการชำระหนี้เกิดขึ้นจากลูกหนี้หรือไม่มีการมาพูดคุยเจรจาต่อรองอะไรก็แล้วแต่ เราก็ต้องทำการเขียนคำฟ้องและยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลในเขตอำนาจศาลต่อไป
  3. คดีนี้ไม่รวมเกี่ยวกับเรื่องการสืบทรัพย์ ยึดทรัพย์หรือบังคับคดีนั่นต้องไปตั้งเป็นอีกคดีหนึ่งต่างหากเมื่อคดีในศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา และคดีถึงที่สุดแล้ว

 บ่อเกิดแห่งหนี้ มีอะไรบ้าง

1.หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน โดยการกู้ยืมเงินมากกว่า 2000 บาทจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ  ( ถ้า หนี้นอกระบบ ไม่มีสัญญา ฟ้องไม่ได้นะ)

2.ปัจจุบันการกู้ยืมเงิน สามารถทำหลักฐานทางแชท Application LINE หรือ Facebook ได้ แต่จะต้องมีหลักฐานการโอนเงินและมีหลักฐานเป็นตัวหนังสือว่ามีการกู้ยืมเงินกันเกิดขึ้นด้วย

3.หนี้ตามเช็ค ในมูลหนี้ที่มีอยู่จริงและถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อนำเช็คไปขึ้นเงินแล้วเช็คเด้งไม่ว่าด้วยเหตุอันใดก็ตามตามที่ธนาคารระบุไว้ สามารถฟ้องเป็นคดีแพ่งในเรื่องเกี่ยวกับตั๋วเงิน เพื่อเรียกร้องไห้ลูกหนี้รับผิดตามมูลหนี้ตามเช็คนั้นได้

4.เมื่อลูกหนี้กับเจ้าหนี้มีการตกลงทำหนังสือรับสภาพหนี้ ต่อมาลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามหนังสือรับสภาพหนี้นั้น เจ้าหนี้สามารถฟ้องเรียกร้องได้ตามข้อความในหนังสือรับสภาพหนี้

5.หนี้ที่เกิดจากสัญญาจ้างทำของเช่น ผู้รับจ้างทำงานเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ผู้ว่าจ้างไม่ยอมจ่ายเงินแบบนี้ผู้รับจ้างฟ้องได้

6.หนี้ที่เกิดจากสัญญาจ้างทำของกรณีผู้รับจ้างรับเงินไปแล้วไม่ยอมทำงานให้เสร็จสิ้นแก่ผู้ว่าจ้างแบบนี้ผู้ว่าจ้างฟ้องได้อาจจะฟ้องให้ทำงานให้เสร็จหรือฟ้องให้ใช้คืนเงินที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายไป

ต้องการใช้บริการทวงหนี้
ติดต่อเรา

7.ลูกหนี้กับเจ้าหนี้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ(นอกศาล)แล้วลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้น เจ้าหนี้สามารถฟ้องได้ กรณีทำสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาลเมื่อลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็จะทำให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีอำนาจยึดทรัพย์บังคับคดีของลูกหนี้ขายทอดตลาดต่อไป

8.ผู้จะซื้อไปซื้อที่ดิน จ่ายวางเงินมัดจำไปเรียบร้อยถูกต้องถึงเวลาผู้จะขายหรือเจ้าของที่ดินไม่สามารถโอนที่ดินได้ผู้จะซื้อสามารถฟ้องเจ้าของที่ดินให้ทำการโอนที่ดินหรือขอให้คืนเงินมัดจำนั้นได้แล้วแต่กรณี

9.ทางกลับกันผู้จะซื้อวางเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว แล้วถึงเวลาผู้จะซื้อไม่ยอมมาโอนที่ดิน เจ้าของที่ดินผู้จะขายอาจสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขาย(นอกจากเงินมัดจำที่ริบไปเรียบร้อยแล้ว)

10.ท่านวางเงินประกัน ถึงเวลาต้องได้รับเงินประกันคืน แต่ไม่ได้รับก็จำเป็นที่จะต้องทวงถาม เช่น เงินประกันค่าเช่าบ้าน สามารถทวงถามและฟ้องเป็นคดีได้

11.มีผู้ใดทำละเมิดต่อท่าน ทำให้ท่านเกิดความเสียหาย ท่านในฐานะเจ้าหนี้ อันเกิดจากมูลละเมิด สามารถโทรสอบถามและฟ้องคดีแพ่งได้โดยต้องดำเนินการภายใน 1 ปี

12.ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าจากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วพ่อค้าแม่ค้าไม่ยอมส่งของ ลูกค้าสามารถฟ้องได้

13.หนี้อื่นใดที่เป็นวันนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายลองเข้ามาปรึกษาเราเพื่อจะได้ดูว่าสามารถฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลในเขตอำนาจได้หรือไม่อย่างไรซึ่งอาจจะมีอีกมากที่ยังไม่ได้บรรยายในที่นี้

รับทวงหนี้ เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

เรารับทวง เฉพาะมูลหนี้ที่เกิดขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ยกตัวอย่างมูลหนี้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่เราไม่บริการรับทวง  เช่น หนี้จากการซื้อขายยาเสพติด ,จากการค้าขายอาวุธสงคราม ซึ่งหนี้เหล่านี้ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เราไม่บริการทวงหนี้แบบนี้

รับจ้างทวงหนี้ บริการติดตาม ร่งรัดหนี้ โดย Mr ชนะ


อ่านบทความตามหมวดหมู่ : ทุกหมวดหมู่หนี้ทั่วไปแพ่ง