สำหรับในเรื่องความระงับแห่งหนี้นั้น มันมีทางได้หลายทาง
1. ง่ายที่สุดคือการชำระหนี้
2. การปลดหนี้
3. การหักกลบลบหนี้
4. หนี้เกลื่อนกลืนกัน

ซึ่งแต่ละแบบนั้นก็มีรูปแบบแตกต่างกันออกไป
1. สำหรับการชำระหนี้นั้น
เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดท่านติดหนี้เงินก็นำเงินไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แค่นั้นจบ แต่บางกรณีท่านไม่มีเงินชำระหนี้ท่านก็อาจจะนำสิ่งอื่นไปชำระหนี้ได้ เช่นกันนำสิ่งของไปชำระหนี้แทน

2. การปลดหนี้
กรณีที่ท่านเจอเจ้าหนี้ใจดี อาจจะบอกว่าเออไม่เป็นไรแล้ว เราไม่เอาเรื่องต่อท่านแล้ว เราขอปลดหนี้ให้ท่าน ก็คือถ้าในฐานะลูกหนี้ก็จะไม่มีหนี้กับเจ้าหนี้อีกต่อไป

3. การหักกลบลบหนี้

4. หนี้เกลื่อนกลืนกัน

>>> เป็นหนี้ ไม่มีทางออก


บริการของเรา : บริการทวงหนี้|ปรึกษาทนาย


อ่านบทความตามหมวดหมู่ : ทุกหมวดหมู่หนี้ทั่วไปแพ่ง