สำหรับการคำนวณอัตราดอกเบี้ยต่อเดือน หรือ วิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนนั้น มีสูตรดังต่อไปนี้คือ
ดอกเบี้ยที่เราต้องเสียต่อเดือน (บาทต่อเดือน) = ต้นเงิน * อัตราดอกเบี้ยต่อปี % /12

ยกตัวอย่าง ต้นเงิน 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย 15 % ต่อปี

เราจะเสียดอกเบี้ย ต่อเดือน = 100,000*15%/12 = 1,250 บาท/เดือน

หวังว่าคงมีประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้าง สำหรับวิธีคิดดอกเบี้ย ร้อยละ 15 ต่อปี(1.25 ต่อเดือน) ท่านก็ใช้โปรแกรมนี้ได้เลย

บริการของเรา : บริการทวงหนี้|ปรึกษาทนาย


อ่านบทความตามหมวดหมู่ : ทุกหมวดหมู่หนี้ทั่วไปแพ่ง

Similar Posts