สำหรับการคำนวณอัตราดอกเบี้ยต่อเดือน หรือ วิธีคิดดอกเบี้ยต่อปีนั้น มีสูตรดังต่อไปนี้คือ
ดอกเบี้ยที่เราต้องเสียต่อปี (บาทต่อปี) = ต้นเงิน * อัตราดอกเบี้ยต่อปี %

ยกตัวอย่าง ต้นเงิน 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย 15 % ต่อปี

เราจะเสียดอกเบี้ย ต่อเดือน = 100,000*15% = 15,000 บาท/ปี

 
 
หวังว่าคงมีประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้าง สำหรับวิธีคิดดอกเบี้ย ร้อยละ 15 ต่อปี ท่านก็ใช้โปรแกรมนี้ได้เลย เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเอง
 
 
 
 
 
 


บริการทั้งหมดของเรา


อ่านบทความตามหมวดหมู่ : ทุกหมวดหมู่หนี้ทั่วไปแพ่ง

Similar Posts