ลูกเป็นหนี้สามารถยึดทรัพย์พ่อแม่ได้ไหม หลายคนอาจจะสงสัยและมีคำตอบ

เบื้องต้นจะต้องดูก่อนว่าคู่ความคือใคร ผู้ที่ถูกฟ้องคือผู้ที่เป็นลูก อาจจะเป็นลูกชายหรือลูกสาว ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาล

ต่อมาเมื่อดำเนินกระบวนพิจารณาทางศาลเสร็จเรียบร้อยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา ให้ผู้ที่เป็นลูกหนี้เป็นคู่ความนั้น เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือเป็นจำเลยนั่นเอง

ต่อมาเมื่อผู้ที่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหนี้ก็จะทำการ ส่งคำร้องขอศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและทำการสืบทรัพย์เพื่อทำการยึดหรืออายัดทรัพย์ต่อไป

สำหรับการยึดอายัดทรัพย์ในเบื้องต้น จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งเป็นคู่ความเท่านั้น

คนก็จะถามกันต่อว่าแล้ว เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะมายึดทรัพย์พ่อหรือแม่ ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้หรือไม่

ประเด็นนี้มีสิ่งที่ต้องคิด ถ้า ลูกชายหรือลูกสาว ซึ่งพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ แล้วลูกสาวลูกสาวก็ยังมีชีวิตอยู่ การยึดทรัพย์ก็ยึดได้หลักทรัพย์ของลูกชายกับลูกสาวซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาเท่านั้น

พ่อและแม่ไม่เกี่ยว หวังว่าคงได้คำตอบ

>>> ยอดหนี้เท่าไหร่ ฟ้องศาลได้

>>> ประนอมหนี้ที่ศาล แล้วไม่จ่าย

แต่ถ้าลูกชายหรือลูกสาวเสียชีวิตลง ซึ่งเขาอาจจะมีทรัพย์สมบัติอยู่บ้าง ทรัพย์สมบัตินั้นอาจจะตกทอดเป็นกองมรดกสู่ทายาทโดยธรรมซึ่งพ่อและแม่ก็เป็นหนึ่งในทายาทโดยธรรม ของลูกตัวเองนั้น

ซึ่งกรณีนี้ ทำให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาสามารถตามยึดทรัพย์ ที่พ่อและแม่ได้รับมาจากลูกตัวเองซึ่งเสียชีวิตลงซึ่งถือว่าเป็นมรดกตกทอด โดย พ่อหรือแม่ รับผิดชอบไม่เกินกองมรดกที่ได้รับ จากลูกของตัวเองนั้น

นี่คือคำตอบที่ชัดเจนว่าเมื่อลูกเป็นหนี้สามารถยึดทรัพย์พ่อแม่ได้ไหม

>>> รับจ้างทวงหนี้